Tekstit

Työtä Jumalan pellolla

Kuva
"Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.” ( Matt. 9:37–38) Raamatussa puhutaan hengellisistä asioista usein arkiselämän vertauskuvien avulla. Esiin nousee ainakin maanviljelystä, paimentamista, rakentamista, perhesuhteita ja palvelemista. Näistä eri aiheista palaa mieleeni kylväjävertaus, eksynyt lammas, hyvä paimen, kaksi rakentajaa, tuhlaajapoika ja palvelijoille uskotut rahat. Arkisten ja konkreettisten asioiden avulla pyritään löytämään samankaltaisuuksia hengellisen todellisuuden kanssa. Ja opetus on paljon helpommin ymmärrettävää, kun se puetaan yksinkertaiseksi puheeksi ja esimerkeiksi.                       Jeesus on taitava tarinankertoja. Hän kutoi yksinkertaisiin vertauksiin syvällisiä merkityksiä. Hän ei käyttänyt filosofista käsitteistöä puheissaan, vaan puhui niin että kaikki saattoivat sen ymmärtää. Mutta hän ei tehnyt sitä itseään korottaakseen vaan rakkaudesta muihin.