Tekstit

Kasteen merkityksellisyydestä

Kotimaa-lehdessä (1.11.) Kirkkohallituksen kasvatuksen ja perheasioiden yksikön johtaja Jarmo Kokkonen kirjoittaa kirkolliskokoukselle laatimastaan tulevaisuusselonteosta Kirkon kasvatus vuonna 2030. Kokkonen evästää ensi viikolla istuvaa kirkolliskokousta huomioilla kristillisen uskon välittymisestä ja välittämisestä seurakunnassa uusille sukupolville. Kirjoituksen pysäyttävin fakta on se, että yhdessä sukupolvessa uskonnollisen kasvatuksen saaneiden osuus on puolittunut. "Niillä ratkaisuilla, joita teemme seuraavaan viiden vuoden aikana, on hyvin paljon merkitystä", kirjoittaa Kokkonen.


Tämä on tärkeä viesti kohta valittaville seurakunnan luottamushenkilöille ja meille työntekijöille. Meidän on yhdessä mietittävä seurakunnan toimintaa, jotta erityisesti nuoret aikuiset kokevat seurakunnan jäsenyyden mielekkääksi. Olemme Ähtärissä tästä muutoksesta tietoisia ja pyrimme sen mukaisesti toimimaan.


Kokkonen nostaa esiin kasteen. Koska kodin ja koulun kristillinen kasvatus on…

Eurooppalaisen ekumenian lämpimät tuulet

Kuva
Eurooppalaisen ekumenian lämpimät tuulet
Euroopan kirkkojen konferenssin yleiskokous kokosi Serbian Novi Sadiin 400 kristittyä jatkamaan työtä kirkkojen välisen yhteisymmärryksen edistämiseksi

Moni varmasti tuntee Euroopan halki virtaavan Tonavan ja ehkä jopa useimmat suuret Keski-Eurooppalaiset pääkaupungit sen varrella. Joki on perinteisesti yhdistänyt kaupungit toisiinsa liikenneyhteyksin, minkä ansiosta moni jokivarren kaupunki voi ylpeillä harvinaisen pitkällä historiallaan. Kuitenkin joki saattaa myös erottaa, kuten on käynyt rajankäynneissä eri puolilla maailmaa. Yksi Tonavan erottavan vaikutuksen kokeneista kaupungeista on Serbian Novi Sad. Kosovon sodan pommitukset tuhosivat kaupungin kaikki neljä Tonavan yli kulkenutta siltaa. Nykyisin sillat ovat jälleen käytössä, minkä lisäksi kaupunki sai keväällä isännöidä myös toisenlaista siltojen rakentamista.

Euroopan kristillisten kirkkojen edustajat kokoontuivat Novi Sadiin tämän vuoden touko-kesäkuussa. Euroopan kirkkojen konferens…

Neljä sanaa rakkaudesta

Kesä on usein perhe- ja hääjuhlien aikaa. Rakkaus on asia, johon meillä kaikilla on kosketus. Raamatusta löytyy neljä sanaa, jotka kuvaavat rakkauden eri ilmenemismuotoja. Kreikan kielessä ne ovat ”storge” eli kiintymys, ”filia” eli ystävyys, ”eros” eli romanttinen rakkaus ja ”agape’’ eli pyyteetön ja uhrautuva rakkaus.
Jumala on kaiken alku ja Luoja. Hän on myös rakkauden luoja ja antaja. Jumala on olemukseltaan itsensä uhraava rakkaus – antoihan hän ainoan Poikansa kuolemaan pelastaakseen koko ihmissuvun iankaikkiselta kadotukselta. Nykypäivänä saatetaan puhua ja kirjoittaa paljonkin rakkaudesta. Mutta jos puhe tai kirjoitus on täysin irrallaan Jumalan sanasta, käsitys rakkaudesta vääristyy pelkäksi inhimilliseksi tulkinnaksi. Siksi olisi hyvin tarpeellista ottaa huomioon perhe-elämässä, avioliitossa ja koko yhteiskunnassa Jumalan sanan ilmoitus. Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi niin kuin luomiskertomuksessa todetaan. Avioliitossa Jumala tahtoo, että puolisot saisivat ko…

Ähtärin kaunis hautausmaa

Kuva
Ähtärin hautausmaan kesäkausi on alkanut ja sen kauneus alkaa tulla esiin. Lumien sulamisen jälkeen työntekijämme kävivät heti toimeen hautausmaan kesäkuntoon saattamiseksi. Talven aikana kertyneet roskat, oksat ja muut moskat siistitään, jonka jälkeen tasataan talven aikana hautaan siunattujen kummut ja kylvetään nurmi. Talven aikana kallistuneet kivet oikaistaan ja kaatuneet kivet nostetaan ensin hoitohaudoilla ja sitten muilla tilausjärjestyksessä. Hoitohautoja aletaan kukittaa 11.6. alkaen.
Toukokuun toisena viikonloppuna juhlitaan äitienpäivää ja tänä vuonna saimme viettää sen erittäin lämpimässä kesäsäässä. Hautausmaa-alueelle on sijoitettu hautakaavan mukaisesti avonaisia kastelualtaita sekä vedenottopisteitä, joista hautausmaalla kävijöillä on mahdollisuus saada kasteluvettä käyttöönsä. Kastelua varten vesipisteet on varustettu kastelukannuin. Äitienpäivän alla sattui kuitenkin valitettava putkirikko, joten kaivoja ei saatu täytettyä ja ainoastaan kirkon seinällä olevasta veden…

Elämänmakuisia hetkiä Pappilassa

Kuva
Ouluveden rantaan 1800-luvun lopulla rakennettu Pappila herää jälleen henkiin. Seurakunnan työsuhdeasuntona toiminut Pappila on ollut jonkin aikaa tyhjillään, mutta nyt se saa uuden elämän Kaisa Kaiholan taitavissa käsissä. Aloittaessani työt viime elokuussa seurakunnan uutena talouspäällikkönä Pappilan myynnistä oli puhuttu jo pitkään. Tänä keväänä se toteutuu ja uusi omistaja pääsee jo mahdollisesti kesän aikana remontoimaan Pappilasta omannäköistään Hetkeä – nimi, jolla Pappilaa todennäköisesti tulevaisuudessa tullaan kutsumaan. Enää tarvitaan Kirkkohallituksen siunaus asialle. Me seurakunnan työntekijät jätämme pitkiä jäähyväisiä Pappilalle. Kävimme yhdessä kiertämässä Pappilan ja pohdimme mitä tehdä siellä oleville tavaroille. Suuri osa menee edelleen kiertoon. Toivomme Pappilan uudelle omistajalle elämänmakuisia hetkiä rakkaassa Pappilassa ja odotamme, että Pappilasta tulee ähtäriläisten oma olohuone Ouluveden rannalla. Jenni Ilomäki, talouspäällikkö

Blogi tuo uuden mahdollisuuden viestiä seurakunnassa

Kuva
Hei!


Pääsiäisviikko on juuri meneillään. Pääsiäisen sanoma pitää sisällään uuden elämän mahdollisuuden. Jeesus herätettiin kuolleista sen tähden, että uskon kautta häneen, jokainen ihminen voi päästä kerran taivaaseen. Synnin, kuoleman ja kaiken pahana valta on voitettu!


Toinen pääsiäispäivä on omistettu Ylösnousseen ilmestymisten muisteluun. Jeesuksen ylösnousseena saivat kohdata ensimmäisenä naiset, mm. Magdalan Maria, josta Jeesus oli ajanut pois seitsemän pahaa henkeä. Naiset saivat enkeliltä tärkeän viestin opetuslapsille: menkää kiireesti sanomaan heille, että Jeesus on noussut kuolleista ja hänen menee teidän edeltänne Galileaan. Siellä he saisivat kohdata hänet. Kun he sitten kohtasivat, Jeesus antoi omillensa lähetystehtävän: Ottakaa Pyhä Henki, joille te annatte synnit anteeksi, niille ne ovat anteeksi annetut, ja joilta te kiellätte anteeksiannon, he eivät saa syntejään anteeksi. Opetuslasten tehtävänä on mennä kaikkeen maailmaan ja saarnattava parannusta ja syntien anteek…